อนุทิน 159788 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๐๑๕

ยิ่งรู้จัก ยิ่งรักเธอ…เธอเติมเต็มสิ่งดีดี ให้ทุกวันที่มี กลายเป็นวันที่มีความหมาย…https://www.gotoknow.org/posts/651632ความเห็น (0)