อนุทิน 159776 - กฤตธีร์ พลขันธ์

ชีวิตของคุณนั้นต้องการอะไรมากที่สุด

              ชีวิตของคุณนั้นเกิดมาต้อง บางคนต้องการงานที่หมั่นคง ต้องการมีเงินมากๆ ต้องการมีครอบครัวที่สมบูรณ์ ต้องการมีอายุยืนนาน 

ต้องการร่างกายที่แข็งแรง ต้องการความรักที่สมหวัง ต้องการบ้านหลังใหญ่ ต้องการการยอมรับนับถือจากผู้อื่น เช่น พ่อแม่ ครู เพื่อน เพื่อนร่วมงานหัวหน้างาน และอื่นๆอีกหลายๆคน แต่การที่จะได้มาซึ่งเหล่านี้ ต้องแลกมาด้วย ความรู้ ความอดทน ขยัน ความตั้งใจ มุ่งมั่นในสิ่งที่เรานั้นตั้งใจเอาไว้

เขียน 04 Sep 2018 @ 20:00 ()


ความเห็น (0)