อนุทิน 159759 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๐๑๑

ยิ่งนิ่ง…ตัวเรายิ่งรู้…บอกใครไม่ได้…ต้องลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง…

คนที่มีจริตเดียวกันเท่านั้น…จึงจะรู้ความนี้ความเห็น (0)