อนุทิน 159758 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๐๑๐

คุณค่าของตัวเรา…ขึ้นอยู่ที่ตัวเราเองสร้าง…คนแบบนี้…ที่โลกต้องการ…คนอื่นไม่รู้ แต่เรารู้ด้วยตัวของเราเอง นี่คือ “ค่าของตัวเรา” https://www.gotoknow.org/posts/651506#0ความเห็น (2)

เรารู้ตัวเราดีที่สุดนะคะ

เขียนเมื่อ 

ใช่ค่ะ พี่แก้ว…