อนุทิน 159726 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๐๐๖

มนุษย์เรามีทั้ง ประสบการณ์การศึกษา, ประสบการณ์การทำงาน และประสบการณ์ชีวิต

ว่าแต่ใครจะมีประสบการณ์ในด้านไหนที่มากกว่ากัน…

สำหรับฉัน ๆ เดินทางมาไกล ๆ พอ ที่จะเห็นอะไรที่แปลกใหม่ มากมาย…

ทุกเรื่อง คือ บทเรียนในการเรียนรู้ของชีวิตความเห็น (0)