อนุทิน 159723 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๐๐๓

จิตที่ดี…ย่อมพบเจอแต่สิ่งดี ๆ

มิควรฝึกจิต…ให้คิดแต่สิ่งสกปรกความเห็น (0)