อนุทิน 159672 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๙๙๑

ใคร ๆ ก็หวัง ใคร ๆ ก็เชื่อมั่น

แต่ในความเป็นจริง…มันอาจสวนกระแสกับความเป็นจริงเช่นว่า

นั่นคือ อุปสรรค ปัญหา ที่มีไว้ให้เราหาทางออกเสมอ

ว่าแต่ใครจะหาทางแก้ ทางออก ได้สำเร็จกว่ากันความเห็น (0)