อนุทิน 159670 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๙๘๙

มีความเข้าใจในคำว่า “ทำบุญคุณคนไม่ขึ้น”…

แต่สิ่งหนึ่งที่ได้ทำ นั่นคือ ความดี ความจริงใจ การให้โอกาสคน การได้ช่วยเหลือสัตว์โลก

ซึ่งเขาจะคิดเช่นไร ฉันไม่ทราบ แต่ฉันทราบว่า “ฉันได้ช่วยเหลือมนุษย์”

แม้คน ๆ นั้น จะตอบแทนหรือไม่ตอบแทน ฉันไม่สนใจ

เพราะความคิดของเขา ก็คงอาจไม่เหมือนเช่นตัวของฉัน “บัวสี่เหล่า” เช่นใด เช่นนั้น

(เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเอง)ความเห็น (0)