อนุทิน 159656 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๙๘๘

เรื่องบางเรื่อง…เมื่อบอกแล้วไม่ฟัง ไม่เชื่อ

ก็ปล่อย…ให้เรียนรู้ ด้วยตนเองความเห็น (0)