อนุทิน 15963 - กวิน

กวิน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ขอบคุณ ผศ. วศิน เหลี่ยมปรีชา ครับ  @15946 เคยอ่านเจอเหมือนกันครับ+  @15960    ในหนังสือ อภิธรรมคืออะไร  โดยท่าน พุทธทาส  กล่าวไว้ว่า

อภิธรรมเหมาะสำหรับผู้ที่มีอะไรๆ พร้อมสำหรับที่จะไปแตะต้องอภิธรรม คนที่ไม่พร้อมที่จะไปแตะต้องอภิธรรม คือไปพูด ไปอะไรเข้าแล้ว จะพลัดไปสู่ธรรมดำโดยไม่รู้สึกตัว. บาลีที่ว่า กณฺหํ ธมฺมํ แปลว่า ธรรมดำ คือมิจฉาทิฏฐินั่นเอง ที่เรียกว่า ธรรมดำ จะพลัดออกไปสู่ธรรมดำ คือมิจฉาทิฏฐิ โดยไม่รู้สึกตัว; จะต้องเป็นผู้สำรวมระวังอย่างยิ่งในทางร่างกาย คือปรับปรุงร่างกายให้มันปกติ มีศีลสมบูรณ์ มีสมาธิสมบูรณ์ มีปัญญาสมบูรณ์ มันจึงจะสามารถไปลูบคลำอภิธรรม แล้วไม่พลัดไปสู่ธรรมดำ. ถ้าไม่ถึงขนาดนั้น ไปลูบคลำอภิธรรมเข้า จะพลัดตกไปสู่ธรรมดำโดยไม่รู้สึกตัว คือ มิจฉาทิฏฐิ. นี่สอนไปสอนมา เดี๋ยวสอนให้เป็นจิตดวงนี้ไปเกิดชาติโน้นๆๆๆ เป็นจิตดวงนี้จุติแล้วปฏิสนธิไปเกิด หอบเอามหากุศลไปด้วย อย่างนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิ เป็นสัสสตทิฏฐิ จิตใจอันนั้นร่างกายอันนั้น หรือว่าจิตใจอันนั้นร่างกายอันอื่น; เป็น อันตคาหิกทิฏฐิ; แล้วก็เป็นมิจฉาทิฏฐิประเภทสัสสตทิฏฐิ. แล้วก็ไม่รู้สึกตัวว่าได้พลัดไปสู่ธรรมดำแล้วอย่างนี้. นี้คืออันตรายของผู้ที่ไม่ระมัดระวัง ไม่มีความเหมาะสม แล้วก็ไปแตะต้องอภิธรรม จนพลัดไปสู่มิจฉาทิฏฐิโดยไม่รู้สึกตัวอย่างนี้. พระพุทธเจ้าท่านเรียกว่า ธรรมดำ. กณฺหํ ธมฺมํ พลัดไปสู่ธรรมดำโดยไม่รู้สึกตัว. ระวังตกหลุมดำนะครับ

เขียน 21 Jul 2008 @ 10:59 () แก้ไข 21 Jul 2008 @ 11:09, ()


ความเห็น (0)