อนุทิน 159616 - ต้นโมกข์

5 วิธีในการเรียนรู้คำศัพท์ให้มากขึ้นในวิชาภาษาอังกฤษ

  1. เมื่อคุณศึกษาคำศัพท์ใดคำศัพท์หนึ่ง โปรดศึกษาคำที่มีความหมายเหมือนและคำที่มีความหมายต่างกันด้วย

  2. จงเรียนรู้คำที่เติมหน้าและคำที่เติมหลังว่ามีความหมายว่าอย่างไรด้วย และดูว่าคำศัพท์ที่คุณสร้างได้กับตัวเติมหน้าและตัวเติมหลังมีจำนวนเท่าใด

  3. จงหาตัวแท้ๆ (origin) ของคำ คำหลายคำในภาษาอังกฤษมีที่มาจากภาษาลาติน, กรีก, และฝรั่งเศส (เช่น Chauffeur คำนี้มาจากภาษาฝรั่งเศส เป็นต้น)

  4. จงเรียนรู้รากศัพท์ที่มีจำนวนมาก ฝึกปฏิบัติรากศัพท์กับตัวเติมหน้าและเติมหลัง (เช่น รากศัพท์ ten เป็นรากของหลายๆ คำศัพท์ ซึ่ง ten แปลว่า hold together เมื่อเราเอา root มารวมกับ suffixes ต่างๆ เราก็จะได้คำศัพท์ต่างต่างนานา ที่มีความหมายแตกยอดออกมาจากคำว่า hold together หรือ คงอยู่ รวมอยู่ ประมาณนั้น เช่น tent (เต็นทฺ) detention (ที่กักตัว) tenant (ผู้อาศัย) intention (ความตั้งใจ การใส่ความตั้งใจลงไป) content (สิ่งที่อยู่ข้างใน ประกอบไปด้วย) retentive (ยังคงไว้)และอื่นๆ อีกหลายคำ ซึ่งจะเห็นได้ว่า ความหมาย จะมีไอเดียของความ “คงอยู่” เป็นราก)

  5. หากเจอคำศัพท์ที่ไม่รู้ความหมาย กรุณาเปิดพจนานุกรม จงสร้างพจนานุกรมส่วนตัวไว้เก็บคำศัพท์ที่เคยเรียนรู้

จาก Tob and the gang

เขียน 29 Aug 2018 @ 18:42 ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ อ.ต้น

เขียนเมื่อ 

ด้วยความยินดีครับ