อนุทิน 159605 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๙๘๓

ทุกอย่าง…ทุกเรื่อง เป็นเพียงเครื่องมือ…เพื่อนำไปให้ตัวเรานำไปสู่การประยุกต์และลงมือปฏิบัติ…แต่มนุษย์ควรหาเครื่องมือที่ดีเท่านั้นที่จะทำให้คนในองค์กรสงบและมีความสุขให้มากที่สุด…สิ่งนั้น คือ กติกา กฎ เกณฑ์ ระเบียบที่คนในสังคมยอมรับกันความเห็น (0)