อนุทิน 159602 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๙๘๐

คนเราแตกต่างกันที่ “มุมมอง…กระบวนการคิดของแต่ละคน”…แต่ขึ้นอยู่กับเหตุผลที่แต่ละคนจะนำมาหักล้างกันความเห็น (0)