อนุทิน 159595 - ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์

MUST DO! 1 min each! (Total 10 mins)

  • Kettle Bell Swing
  • Russian Twist or Crunch
  • Gym Ball Abs
  • Gym Ball Pushups
  • Tricep Dip
  • Wall Sit
  • Squat
  • Lunge
  • Plank
  • Side Plank
เขียน 28 Aug 2018 @ 20:06 () แก้ไข 28 Aug 2018 @ 20:08, ()


ความเห็น (0)