อนุทิน 159590 - ต้นโมกข์

การใช้ there is กับ there are

ทั้งสองคำแปลว่า “มี” เหมือนกัน แต่มีวิธีการใช้ต่างกัน ดังนี้

การใช้ there is

  1. ใช้กับคำนามนับได้เอกพจน์ เช่น There is an apple.

  2. ใช้กับคำนามนับไม่ได้ เช่น There is some salad.

การใช้ there are

  1. ใช้กับคำนามนับได้พหูพจน์อย่างเดียวเท่านนั้น

จากประโยค There are seven girls in the class. โปรดสังเกต คำว่า girls เป็นคำนามนับได้พหูพจน์ ข้อนี้จึงต้องใช้ there are

เขียน 28 Aug 2018 @ 18:32 ()


ความเห็น (0)