อนุทิน 159584 - Wasawat Deemarn

เด็กหญิง “ปีใหม่” แห่งโรงเรียนบ้านสหกรณ์ ๒ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ อยู่ชั้น ป.๑

น่ารักสุด ๆ … เป็นขวัญใจเลย ;)…

(ไปร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลดำเนินงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการมหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยงฯ มา)

เขียน 28 Aug 2018 @ 17:00 () แก้ไข 28 Aug 2018 @ 17:03, ()


ความเห็น (0)