อนุทิน 159541 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๙๖๙

ไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้า…ถึงเวลาก็ต้องดับสลาย ไม่มีใครเป็นอมตะ…อยู่เหนือความตาย และสุดท้ายไม่มีใคร…หนีพ้นกฎแห่งกรรมความเห็น (0)