อนุทิน 159523 - นายสมภพ อมรดิษฐ์

ทุกข์มีเพราะยึด ทุกข์ยึดเพราะอยาก ทุกข์มากเพราะพลอย ทุกข์น้อยเพราะหยุด ทุกข์หลุดเพราะปล่อย พระโพธิญาณเถร(หลวงพ่อชา สุภัทโท)

เขียน 26 Aug 2018 @ 17:49 ()

คำสำคัญ (Tags) #ธรรมะสอนใจความเห็น (0)