อนุทิน 159499 - ประสิทธิ์ ฉิมบุญมา

คำว่า เหนื่อย พอ เลิก ลอยเข้ามาในหัวสมองหลายครั้งและก็ยังหาคำตอบไม่ได้ว่า จะพอ จะเลิก เมื่อไหร่ คำตอบในใจคือการสอนคน เราจะเหนื่อย พอ เลิก ไม่ได้

เขียน 25 Aug 2018 @ 18:44 () แก้ไข 25 Aug 2018 @ 18:46, ()


ความเห็น (0)