อนุทิน 159484 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๙๖๓

เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัย กับการทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม…วันนี้จะทำให้ทราบว่า…ใครคือคนที่จะเป็นอธิการบดีของ มรภ.พิบูลสงคราม คนต่อไป…มีการสรรหา จำนวน ๓ ท่าน…ปีนี้ที่ผ่านมาในกระบวนการสรรหา ฯ ถือว่าเรียบร้อยมากกว่าครั้งที่แล้ว…ให้รู้กันบ้างว่า ทำอย่างไรให้คนทราบว่า มหาวิทยาลัยเป็นตัวอย่างของการศึกษา และเป็นการสอนในเรื่องของกระบวนการประชาธิปไตย…เล่นการเมืองนั้น เขาเล่นกันอย่างไร…อย่ากระทำตัวให้เห็นไม่น่าเป็นแบบอย่างความเห็น (0)