อนุทิน 159469 - ต้นโมกข์

คำกริยาช่วย เช่น can, could = สามารถ, shall, should = ควรจะ, may, might = อาจจะ ฯลฯ เป็นกริยาที่ไม่ต้องมี to มาคั่นครับ

ประโยคทางขวา You should not smoke. เธอไม่ควรสูบบุหรี่ จึงถูกต้องครับ

เขียน 24 Aug 2018 @ 18:47 ()


ความเห็น (0)