อนุทิน 159461 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๙๖๑

เรียนรู้อะไร…ก็ไม่เท่ากับการเรียนรู้ชีวิตของตนเองความเห็น (0)