อนุทิน 159446 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๙๕๘

ความเก่งของคนที่ทำอะไรก็สำเร็จ…คุณค่าของตัวเราอยู่ที่ตัวของเราทำ มิใช่คนอื่นมองหรือพูด…อ่านได้จากที่นี่…https://www.gotoknow.org/posts/650446#0ความเห็น (0)