อนุทิน 159445 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๙๕๗

ทุกเรื่องขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราทำ…มิใช่สิ่งที่คนอื่นมอง…เพียงแค่ “คิดดี พูดดี ทำดี” ในทุก ๆ วัน

ต่อให้คนคิดร้ายต่อเรา…แต่เรามีหน้าที่กระทำดีตอบ…ทำได้หรือไม่??? สำหรับตัวฉันเองทำได้ “กรรมใคร กรรมมัน” คริๆๆความเห็น (0)