อนุทิน 159442 - บ้านสวนข้าวกล้องข้าวแกง

?เห็ดโคนน้อย?

เป็นเห็ดที่มีวงจรชีวิตสั้นมาก ไม่เกิน 36 ชั่วโมง แต่ส่วนใหญ่ประมาณ 24 ชั่วโมงเท่านั้นค่ะ ทั้งนี้เนื่องจากเห็ดโคนน้อยมีการเจริญค่อนข้างเร็ว ส่วนของครีบจะสลายกลายเป็นสีดำคล้ายหมึก เป็นผลมากจากการย่อยตัวเอง ของเหลวจากการสลายตัวนี้สามารถนำมาใช้ทำประโยชน์ได้ เช่น ทำน้ำหมึกเพื่อทำเอกสาร ต้นฉบับพิเศษเพื่อป้องกันการปลอมแปลงได้ค่ะ ?

#ผักผลไม้ปลอดภัยไม่ใช้สารเคมี #บ้านสวนข้าวกล้องข้าวแกง #ฐานข้อมูลพืชบ้านสวนข้าวกล้องข้าวแกง

เขียน 23 Aug 2018 @ 11:14 () แก้ไข 23 Aug 2018 @ 11:56, ()


ความเห็น (0)