อนุทิน 159439 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๙๕๖

กระบวนการคิดที่ตัวเราถูกสอนมา…ทำให้มนุษย์แต่ละคนมีความแตกต่างกัน เช่น การถูกสอนให้คิดเป็น กับการไม่ได้ถูกสอนให้คิดเป็น…ความเห็น (0)