อนุทิน 159437 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๙๕๔

อยู่กับระบบการศึกษามานาน เกือบ ๓๑ ปี…ทำให้คิดว่า…ทุกวันนี้ มีการศึกษาใหม่ เกิดขึ้นอีกมากมาย โดยเฉพาะเมื่อมีระบบ IT เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันมากขึ้น…ทำให้ฉันรู้อะไรมากมายขึ้นเยอะเลย…ชอบการเรียนรู้ แบบนอกสถานที่ เพราะการเรียนรู้ในสถานที่ ทำให้ฉันได้รับสิ่งที่กระทบจริตตัวเอง จึงไม่ค่อยชอบเรียนรู้แบบในห้องเรียน…ชอบอ่านและศึกษาเองมากกว่า หรือว่าติดนิสัยจากการเป็นนักศึกษาของ มสธ. คริๆๆ…เพราะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ได้รู้อะไรด้วยกระบวนการคิดของเรามาก ๆ…การเรียนรู้ในสมัยนี้ เรียกว่า “เรียนรู้จนตาย”ความเห็น (0)