อนุทิน 159382 - ต้นโมกข์

ความแตกต่างระหว่าง job กับ work ก็คือ job เป็นคำนามนับได้ แต่ work เป็นคำนามนับไม่ได้

เมื่อเป็นคำนามนับไม่ได้ ดังนั้นจึงใช้ a ที่ใช้กับคำนามนับได้เอกพจน์ ไม่ได้

ดังนั้น My boyfriend has a new job. แฟนของฉันได้งานใหม่แล้ว จึงถูกต้อง

เขียน 20 Aug 2018 @ 18:45 ()


ความเห็น (0)