อนุทิน 159380 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๙๔๕

แบบประเมิน ๓๖๐ องศา…บางครั้ง ก็ไม่เหมาะกับการนำมาวัดกับบริบทของคนไทย เพราะคนไทยยังยึดติดกับการมีอคติต่อกันอยู่มาก…โดยเฉพาะความไม่วางตัวเป็นกลางในการให้คะแนนประเมิน เช่น ลูกน้อง,หัวหน้างาน,ผู้บังคับบัญชา ฯลฯความเห็น (0)