อนุทิน 159378 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๙๔๓

เมื่อเราอยู่กับมนุษย์มากเท่าไร…เราจะเรียนรู้พฤติกรรมของมนุษย์ได้อย่างมากมาย หลายเรื่อง…การเรียนรู้พฤติกรรมสามารถเรียนรู้ไปพร้อมๆ กับเรื่อง “ปัญญาภิวัฒน์”ความเห็น (0)