อนุทิน 159371 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๙๔๑

การทำงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการ มิใช่เรื่องง่าย แต่ก็มิใช่เรื่องยาก หากแต่ต้องมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับที่มา - ที่ไป ของงบประมาณ หากมิเช่นนั้นแล้ว…เตรียมตัวระวัง!!! โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับแผนและการเงิน…ที่สำคัญการเกียวกับเงินของแผ่นดินความเห็น (0)