อนุทิน 159369 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๙๓๙

ตั้งแต่ป่วยมา…มีเมื่อคืนที่นอนหลับยาวได้อย่างสนิท อาจเป็นเพราะการได้ออกกำลังกายให้เหงื่อออก…ทำให้เห็นได้ว่า มิมีสิ่งใดที่ดีได้ นอกจากการดูแลร่างกายของเราเอง…ยานั้นเป็นปัจจัยปลายเหตุที่จะแก้ไขร่างกายได้…แต่ตัวเราเองนั้นเป็นปัจจัยแรกที่ต้องลงมือทำด้วยตัวของเราเอง มิมีใครรักเราเท่ากับตัวของเราเอง…เรียนรู้ด้วยตัวของเราเอง…ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เยี่ยมคร้า