อนุทิน 159352 - ต้นโมกข์

10 คำถามที่ครูต้องถามในการประเมินตนเอง

  1. สิ่งที่ต้องจะเกิดกับนักเรียนคืออะไร? อะไรเป็นแก่นขอเรื่อง?

  2. อะไรคือความเชื่อในเรื่องการเรียนรู้ของผู้เรียน?

  3. ฉันจะสร้างบรรยากาศเชิงบวกกับการเรียนรู้ได้อย่างไร?.

  4. อะไรเป็นคำถามที่เป็นแก่น ที่ฉันอยากให้นักเรียนสำรวจ, ค้นหา, ค้นคว้า?

  5. อะไรเป็นหลักการเรียนรู้ที่ฉันใช้เป็นประจำ?

  6. ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่านักเรียนเข้าถึงเรื่องที่กำลังสอนแล้ว?

  7. ฉันจะได้คำตอบย้อนกลับจากกนักเรียน ในเรื่องที่พวกเขาทำได้เป็นอย่างดี ? หรือ จะใช้คำตอบย้อนกลับในการปรับปรุงการสอนได้อย่างไร?

  8. ฉันจะสอนให้ตรงกับลักษณะของนักเรียนได้อย่างไร?

  9. อะไรเป็นสิ่งที่พิเศษและมีลักษณะเฉพาะในการสอนของฉันคืออะไร?

  10. ฉันจะปรับปรุงการสอนของฉันได้อย่างไร?

เขียน 19 Aug 2018 @ 10:44 ()


ความเห็น (0)