อนุทิน 159350 - ต้นโมกข์

เราสามารถใช้ since กับ for กับ Present Perfect Tense ได้

กาลเวลาดังกล่าวมีโครงสร้างย่อยๆได้ 2 โครงสร้าง กล่าวคือ

  1. ประธานพหูพจน์ (มีตั้งแต่ 2 ขึ้นไป ยกเว้น I ก็มี You, We, They, Dam and Deang) + have+ กริยาช่องที่ 3

  2. ประธานเอกพจน์ (มีเพียงสิ่งเดียว เช่น He, She, It, Dam, Deang) + has+ กริยาช่องที่ 3

กาลเวลานี้ใช้บอกว่า ประธานทำกริยาอะไรมาตั้งแต่อดีต และส่งผลมาจนถึงปัจจุบัน

สำหรับการใช้ since กับ for

since = ตั้งแต่ ใช้กับจุดเริ่มต้นของเวลา เช่น

She has lived here since 2006. หล่อนอาศัยอยู่ที่นี่ตั้งแต่ปี 2006 (ตอนนี้ก็ยังอยู่)

We have taught in this school since last Monday. พวกเราสอนอยู่ที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมา (ตอนนี้ยังสอนอยู่ ไม่ได้ย้าย)

for = เป็นเวลา ใช้กับระยะเวลาของเวลา เช่น เป็นเวลา 2 เดือน หรือ 3 อาทิตย์ เป็นต้น ยกตัวอย่าง

She has lived here for ten years. หล่อนอาศัยอยู่ที่นี่เป็นเวลา 10 ปีแล้ว (และตอนนี้ยังอาศัยอยู่)

ดังนั้นประโยคทางขวา จึงเป็นการใช้ for ที่ถูกต้อง

I’ve been here for three months. ฉันอยู่ที่นี่เป็นเวลาสามเดือนแล้ว (ตอนนี้ก็ยังอยู่)

เขียน 19 Aug 2018 @ 10:37 ()


ความเห็น (0)