อนุทิน 159337 - ต้นโมกข์

ประโยคเงื่อนไขแบบที่ 1 (the First Conditional)

โครงสร้างของประโยคนี้จะแบ่งออกเป็น 2 โครงสร้างย่อยๆ ได้แก่

  1. If +ประธานพหูพจน์ (I, You, We, They, Jame and John) + กริยาช่องที่1, ประธาน+ will+ กริยา infinitive.
  2. If+ ประธานเอกพจน์ (He, She, It, Jame, John) + กริยาช่องที่ 1 เติม s หรือ es, ประธาน+ will+ กริยา infinitive.

ความหมายจะบอกว่า ถ้า (If) เหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้น จะทำให้เหตุการณ์ที่ใช้ will เกิดขึ้นมาเสมอ

ดังนั้นประโยคทางซ้ายมือจึงผิด

ประโยคทางขวามือจึงถูก

When I arrive, I will call you. เมื่อฉันมาถึง ฉันจะโทรไปหา (หากมาไม่ถึง จะไม่โทรไปหา)

If she arrives, she will call you.. เมื่อเธอมาถึง เธอจะโทรมาหา

เขียน 18 Aug 2018 @ 18:53 ()


ความเห็น (0)