อนุทิน 159327 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๙๓๗

ทุกคนพบกันเพื่อการจากลา…จงกระทำดีต่อกันให้มากที่สุด…การจาก คือ ไม่จากเป็นก็จากตาย…ความเห็น (0)