อนุทิน 159314 - ต้นโมกข์

การใช้ the มีวิธีการหลากหลาย แต่สำหรับชื่อประเทศนั้น มีวิธีการ ดังนี้

  1. ชื่อประเทศนั้นประกอบด้วยคำว่า Kingdom, Union หรือ Republic เช่น The United Kingdom = ประเทศอังกฤษ

  2. ชื่อประเทศนั้นเป็นนามพหูพจน์ เช่น The Netherlands กับ The Philippines

  3. ชื่อประเทศนั้นประกอบด้วย of เช่น The Republic of South Africa = สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ และ เหตุที่เราใช้ the หน้าสหรัฐก็เพราะว่า มี of ต่อท้าย นั่นเอง

I live in the United State of America

เขียน 17 Aug 2018 @ 18:45 ()


ความเห็น (0)