อนุทิน 159313 - prayat duangmala

บ่ายพระครูรัชฏาธรรมานันท์ สอนศีลธรรมนักเรียน และนำพาสวดมนต์ไหว้พระ สุดสัปดาห์..และ สสส.ขอให้ รร.ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ลุกนั่ง ดันพื้น งอตัว ต้องการวันนี้หนังสือแจ้งเมื่อวาน

เขียน 17 Aug 2018 @ 16:22 ()


ความเห็น (0)