อนุทิน 159309 - prayat duangmala

เช้ามา รร.ก็ต้องเหนื่อย..เพราะมีงานที่ต้อฃส่งเขต.ชนิดแจ้งส่งมาเย็นเช้าเอารายงาน ทั้ง ของบประมาณจาก สพฐ.ที่เหลือเงินข้ามปีเป็นการซ่อมแซม.ไฟฟ้า ประปา อาคาร. ผู้ดูแลอนุบาลต้องลา..ญาติผู้ใหญ่เสีย.เด็กก็ลาไปสอบครูผู้ช่วย.เจ้าหน้าที่ธุรการก็ไป..

เขียน 17 Aug 2018 @ 11:17 ()


ความเห็น (0)