อนุทิน 159296 - ต้นโมกข์

ลองดูประโยคทางซ้ายก่อน

where I can find a bank แล้วมีเครื่องหมายคำถามเข้าไปอีก ? ประโยคนี้ไม่ใช่ประโยคคำถาม แต่เป็นลักษณะของ อนุประโยคที่เป็นคำนามมากกว่า (noun clause)

อนุประโยคที่เป็นคำนาม หมายถึง อนุประโยค (dependent clause) ที่ทำหน้าที่แบบเดียวกับคำนาม ซึ่งอาจเป็นประธาน, กรรม, กรรมของบุรพบท, คำนามที่ตามหลังกริยา to be หรือ linking verb, และ คำนามทำหน้าที่ให้รายละเอียดคำนามด้วยกัน (appositive)

วิธีการสร้างมีหลายวิธี แต่วันนี้จะเสนอ wh-word + ประธาน + กริยา (wh-word + s + v) เช่น

where the bank was why I didn’t come when he should sell it

สำหรับประโยคทางขวามือ คือ ประโยคคำถาม โดยที่เราเอากริยาช่วย มาวางไว้หลังประธาน ก็ได้เป็น

Where can I find a bank? ครับ

เขียน 16 Aug 2018 @ 18:47 ()


ความเห็น (0)