อนุทิน 159295 - prayat duangmala

วันพฤหัสบดี…มีงานให้จัดการตั้งแต่เข้าเรียนถึงเลิกเรียน..จัดการเรื่องเตรียมสอบอ่านระดับป.1 - 6 ครั้งที่ 2 และเป็นฝ่ายจัดเตีรยมให้ครู และต้อนรับ รองผู้อำนวยการเขต มาให้กำลังใจในการจัดการบริหารงาน..ที่ รร.ไม่มีผู้บริหาร และทำรายงานการเงินขั้นพื้นฐานรอบที่ 2 (แก้ไขมีบางรายการไม่ถูกต้อง)

เขียน 16 Aug 2018 @ 16:43 ()


ความเห็น (0)