อนุทิน 159294 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๙๓๒

ในโลกนี้ มีทั้งสิ่งที่เป็นสีขาว สีดำ สีเทา…มันขึ้นอยู่กับที่ตัวเราจะแยกแยะให้ออกว่า “ควรทำสิ่งที่เป็นสีใด“ ให้มากที่สุดมากกว่า…ซึ่งเราก็ไม่จำเป็นต้องไปทำในสิ่งที่เป็นสีที่โลกไม่ต้องการความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

มันมีมืดและสว่าง..คงสลัวเป็นบางครั้ง..ตามธรรมชาตื..