อนุทิน 159291 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๙๓๐

เตรียมประชุมร่วมกับกับเจ้าหน้าที่ภายในกองบริหารงานบุคคล…เกี่ยวกับงบประมาณที่ได้รับและให้เตรียมวางแผนงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ว่า ควรเตรียมทำงานอะไรบ้าง ให้วางแผนเพื่อนำไปของบประมาณของมหาวิทยาลัยความเห็น (0)