อนุทิน 159287 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๙๒๘

ช่วงบ่ายประชุมตรงกันกับมหาวิทยาลัยสีเขียว กับการจัดสรรงบประมาณภายในกองบริหารงานบุคคล…งบประมาณที่ได้รับมามากมายก็จริง ส่วนใหญ่ คือ งบจ่ายเงินค่าอ่านผลงานของผู้ทรงคุณวุฒิ เบี้ยเลี้ยงการดำเนินการประชุมในแต่ละครั้ง…สำหรับงบพัฒนาภายในกอง ปีนี้ถูกตัดถอนออก ลดลงไป สองแสนกว่าบาทเศษ…แล้วจะคิดทำงานพัฒนาไปเพื่อ???…หากถามมหาวิทยาลัย ๆ จะตอบว่า…ท่านได้นำเงินงบประมาณไปทำอะไรบ้าง???…ก็ได้งบประมาณแบบที่เห็น ๆ แล้วให้เงินมาพัฒนาอันน้อยนิด ก็ได้งานตามอัตภาพก็แล้วกัน…จะเอาอะไรมากมายกับเรื่องการพัฒนา…ควรได้รับผลตามสภาพของงบประมาณก็แล้วกัน…เพราะการกระทำสิ่งใด ๆ มันต้องใช้เงินมาช่วยบริหารจัดการให้งานออกมาเช่นกัน…เป็นไปตามสภาพความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

คิดถึงงบประมาณฦฦหน่วยงานที่ทำจริงเต็มวงเงินกับถูกตัด..แปลกแต่จริง..แล้ว จะสร้างความสุจริต..จริงหรือ

เขียนเมื่อ 

ใช่ค่ะอาจารย์ บางทีคนทำจริงๆ มันเริ่มท้อค่ะ แล้วจะเห็นการพัฒนาที่แท้จริงได้เมื่อใด