อนุทิน 159286 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๙๒๗

สรรหาอธิการบดี คราวนี้ เป็นไปอย่างสงบ…มิเหมือนครั้งที่แล้ว…ได้หยั่งเสียงเข้าไปในสภามหาวิทยาลัย ๓ ท่าน…คะแนนเพียงเพื่อให้ทราบว่าคนในมหาวิทยาลัยต้องการได้คนแบบไหน…แต่เสียงที่จากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัยในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ นั้น สำคัญมากที่จะลงว่า ใครคือ อธิการบดีของ มรภ.พิบูลสงคราม…หากเดินตามความสามารถ ความรู้ ความก้าวให้ทันโลก ผู้ทรงคุณวุฒิก็ต้องเข้าใจในบทบาทครั้งนี้เช่นกัน…สำหรับผู้เขียนจะรอชมผลการคัดเลือกว่าท่านใดได้เข้ามาเป็นอธิการบดี เพราะผู้เขียนคือ คนทำงานให้ประเทศชาติ…นึกถึงองค์รวมของส่วนราชการเป็นหลัก มิมีเป็นพวกใคร ขอให้สภามหาวิทยาลัยตอบสังคมให้ได้ก็แล้วกัน…ความเห็น (0)