อนุทิน 159275 - prayat duangmala

การฝึกอบรม รร.สุจริต ปปช.น้อย เพื่อให้เด็กมีความซื่อสัตย์ด้วยหลักของปฏิญญา .ตั้งแต่มีความคิดวิเคราะห์ มีความซื่อสัตย์ มีความพอเพียง มีจิตสาธารณะ

เขียน 15 Aug 2018 @ 17:57 ()


ความเห็น (0)