อนุทิน 15926 - ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์

To do:

  • TRF abstract
  • รายงานความก้าวหน้าประจำเดือน
  • เปิดบัญชีโครงการ
  • รับสมัครงาน
  • update ความก้าวหน้า เว็บ มอ.
  • action plan - digital km
  • post - digital km
  • ออกข้อสอบ midterm
  • รางวัลสุดคะนึง
  • แต่งตั้งเป็นพนักงานรายได้ ตำแแหน่ง ...
เขียน 21 Jul 2008 @ 00:16 () แก้ไข 23 Jul 2008 @ 20:37, ()


ความเห็น (0)