อนุทิน 159246 - ต้นโมกข์

วลีว่า very much = มากจริงๆ วลีนี้เป็นคำวิเศษณ์ คำวิเศษณ์ หรือ adverb เป็นคำที่ขยายกริยา, คำคุณศัพท์, และคำวิเศษณ์เอง

ในประโยคทางขวา I like ice cream very much. แปลว่า ฉันชอบไอสครีมมากๆ วลีว่า very much คำว่า very เป็นคำวิเศษณ์ ขยายคำว่า much ซึ่งเป็นวิเศษณ์ที่แปลว่าอย่างมาก

เขียน 13 Aug 2018 @ 18:39 ()


ความเห็น (0)