อนุทิน 159239 - แสงแห่งความดี...

คำพูดของปราชญ์ท่านหนึ่งบอกไว้ว่า… ถ้าหัวใจอยู่ที่ไหน…บ้านก็อยู่ที่นั้น

.. วันนี้หันกลับมาถามใจของตัวเองกันหรือยัง… หากยัง..ถามซะ!!

เขียน 12 Aug 2018 @ 19:04 () แก้ไข 12 Aug 2018 @ 19:04, ()

คำสำคัญ (Tags) #บ้านความเห็น (0)