อนุทิน 159222 - ต้นโมกข์

สำนวน to look forward to+ ต้องตามด้วยกริยาเติม ing ครับ

บางคนอาจเข้าใจผิดว่า to ต้องตามด้วยกริยา infinitive แต่ to ในสำนวนนี้เป็น preposition ซึ่งต้องตามด้วยคำนาม หรือกริยาเติม ing ครับ

สำนวนนี้แปลว่า ตั้งหน้าตั้งตาคอยในการทำบางสิ่งบางอย่าง ดังนั้น I look forward to meeting you. จึงแปลว่า ฉันตั้งหน้าตั้งตาคอยที่จะพบกับคุณ

เขียน 11 Aug 2018 @ 13:33 ()


ความเห็น (0)